Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009


H αλήθεια δεν βρίσκεται πάντα μέσα σε πηγάδι.


Στην πραγματικότητα-(στα ζητήματα τουλάχιστον


που έχουν σχέση με την πιό σημαντική γνώση)-


πιστεύω πως είναι επιφανειακή.


Το βάθος είναι οι κοιλάδες όπου την αναζητούμε


και όχι οι βουνοκορφές όπου βρίσκεται.
EDGAR ALAN POE